Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://www.jdclick.be.

What personal data we collect and why we collect it

Reacties

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

We don’t use any contact forms.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

We only share your data if we have to share it with third party after you gave us the permission. This can happen if you asked us to reproduce some of your works any other third party we in advance tell you to share it with. Only after your agreement we share the data.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

JDCLICK (Van Goethem Ann) – Bisschopsweyerstraat 19, 3570 Alken – info@jdclick.be

Additional information

At any time you are free to send a request to delete your data.


JDCLICK (Van Goethem Ann) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en

dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er

alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JDCLICK (Van Goethem Ann) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

 minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

 de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als JDCLICK (Van Goethem Ann) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JDCLICK (Van Goethem Ann)

Gravin Agnesstraat 9

3840 Borgloon

info@jdclick.be

Telefoon : 0472 86 66 82

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door JDCLICK (Van Goethem Ann) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van JDCLICK (Van Goethem Ann)

; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven)
 • Om u offertes en eventuele andere documenten toe te sturen die verband houden met een opdracht die u ons heeft toevertrouwd.

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

(en opslagen)

(verzamelen)

(verwerken)

:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers

overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven

(andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

wettelijke vertegenwoordiger.

 

Van zodra u onze website bezoekt, geeft u dan ook toestemming dat wij cookies gebruiken die informatie over uw surfgedrag bevatten, zoals welke pagina u heeft bezocht, uw ip-adres, de duur van uw bezoek op onze website. De cookie blijft 24u geldig. Bezoekt u onze website na 24u, dan zal u opnieuw worden gevraagd ons cookiebeleid te aanvaarden.

Deze cookies worden automatisch opgeslagen, en worden door ons niet gebruikt voor welk doel dan ook. Mocht u graag meer informatie willen, dan zijn we bereid u te woord te staan.

 

JDCLICK

Ann Van Goethem

BE0860.416.130